Leemshoeve gebruik

De komende weken zullen verschillende voetbalvelden worden behandeld.

Velden

Er zijn ontzettend veel verenigingen actief op de Leemshoeve met als gevolg dat er dagelijks zeer veel gebuik wordt gemaakt van de velden. Verschillende velden zijn nu reeds aan behandeling toe.

Na overleg met de sportdienst van de stad Turnhout zullen de komende weken verschillende werkzaamheden gebeuren aan de infrastructuur en velden op het sportcomplex "De Leemshoeve".

D.w.z. dat er sommige velden tijdelijk niet in gebruik zullen zijn .. deze worden ook niet opgenomen in de planning.

Planning van onderhoud:

VELDEN

  • Momenteel is veld W6 (verlichte groot veld achteraan de Leemshoeve) en TR5 (vrije zone naast de lange opritlaan) buiten dienst .. dit kan nog duren tot ofwel 08-10-18 of 15-10-18.
  • Vanaf 08-10-18 of 15-10-18 zullen de velden W1 (rugby), W2 (naast rugby), W8+W9+W10 (3 nieuwe grasvelden) worden behandeld.
  • W3 (naast de parking) wordt niet behandeld
  • W5 (tegen Steenweg op Merksplas) .. oplossing zoeken voor de konijnenpijpen!

INFRASTRUCTUUR

  • Het onkruid op het complex wordt verwijderd
  • De grachten worden vrijgemaakt van netels
  • Verschillende werken in de kleedkamers

 

Met sportieve groeten

TVJO Paul Franken