Missie & Visie

VISIE

KFC Turnhout is een voetbalclub die drijft op de inzet van vrijwilligers, voetballers en niet-voetballers, kortom mensen met een hart voor het Turnhoutse voetbal. Daarom willen we ook de ouders van onze jeugdspelers in hoge mate betrekken bij de club want zonder hun inzet kan er geen voetbalplezier zijn voor de vereniging. Iedere bijdrage aan het vrijwilligerswerk – hoe klein dan ook – is belangrijk voor het voortbestaan van de vereniging want zij vormt het fundament, het kloppende hart, van onze club.

KFC Turnhout wil sporten in teamverband en vooral samenwerken, niet alleen op het veld, maar ook daarbuiten; samen met de spelers, trainers, afgevaardigden, bestuur en familie KFC Turnhout opbouwen en samen succesvol zijn.

Het uitgangspunt daarbij is dat we voetbal spelen en voetbal beleven bij KFC Turnhout maximaal toegankelijk willen maken voor iedereen die zich kan identificeren met de doelstellingen van KFC Turnhout.

MISSIE

Voetbal is een sport die het beste in de jeugd en de volwassenen naar boven kan brengen.

Daarnaast is voetbal bij uitstek een ontmoetingsplaats waar mensen met een gemeenschappelijke interesse contacten kunnen leggen en vrienden kunnen maken. Een stad als Turnhout heeft het recht op een eigen voetbalploeg die door de mensen en voor de mensen van Turnhout geleid wordt met als doelstelling om door sportieve prestaties de stad in de Belgische voetbalcompetitie te vertegenwoordigen.

Voetbal is emotie en passie …

En deze emotie en passie heeft ertoe geleid dat ex-KFC Turnhout spelers de handen in elkaar hebben geslagen om het voetbal terug naar Turnhout te brengen. KFC Turnhout wil samen met de stad Turnhout, de Turnhoutenaar en het Turnhoutse bedrijfsleven het voetbal terug een eigen gezicht geven.

Wij als KFC Turnhout geloven zeer sterk in een sociaal project waarin voetbal een ontmoetingsplaats kan en moet zijn voor onze jeugd, hun ouders, familieleden, vrienden en kennissen. Deze groep mensen maakt van een club een vereniging en die vereniging moet altijd belangrijker blijven dan het individu.

Deze boodschap is in de sport de laatste jaren een beetje op de achtergrond geraakt en wij stellen vast dat er in veel sportclubs nog maar weinig binding is met de achterban.

Wij willen een kFC Turnhout neerzetten dat voor, door en met de Turnhoutse voetballiefhebber zijn bestaansrecht heeft en die zo hoog mogelijk gaat spelen in de Belgische voetbalcompetitie en waar de jeugd volop zijn kansen krijgt.

Jeugd
Corner vlag

BESTAANSREDEN VAN DE JEUGDOPLEIDING

De kinderen, jongeren, spelers zijn het allerbelangrijkste van een vereniging !

Spelers moeten in een eerste fase plezier beleven aan het voetbal. Maar toch stelt KFC Turnhout zich ook als doel het beste te halen uit elke jeugdvoetballers. Elke jeugdspeler moet de kans krijgen om haar/zijn niveau maximaal te ontwikkelen, in overeenkomst met haar/zijn individuele talenten en mogelijkheden.

Om die reden is KFC Turnhout vastberaden om haar jeugdopleiding jaar na jaar te verbeteren en deze ter beschikking te stellen van alle jeugdspelers, zodat zij maximaal hun individuele voetbaltalenten kunnen ontwikkelen. KFC Turnhout wil een opleidingscentrum vormen waarin talentvolle en minder talentvolle jeugdspelers kunnen uitgroeien tot volwaardige spelers op basis van een kwaliteitsvolle, sportieve, pedagogische en sociale opleiding.

DOELGROEPEN

Alle jeugdspelers, jongens en meisjes, die in aanmerking komen voor de KBVB, kunnen zich aansluiten bij KFC Turnhout om de voetbalsport te beoefenen. De club komt in competitie uit met gewestelijke, bijzondere en provinciale ploegen.

Waarden eigen aan de club en de jeugdopleiding

  • KFC Turnhout wil de jeugd kansen geven, KFCT wil meehelpen de droom van elke voetballer waar te maken. KFCT staat voor:
  • Een superopleiding aanbieden in een correcte vereniging waar waarden en normen zeer hoog in het vaandel staan.
  • De speler een algemene ontwikkeling aanbieden.
  • De speler voetbal technisch- en tactisch kneden.
  • De speler opleiden volgens de correcte waarden en normen. Elementen als teamspirit, samenhorigheid, verdraagzaamheid, vriendschap, eerlijkheid, sportiviteit, beleefdheid, loyaliteit, … zullen meermaals aan bod komen.
  • De jeugdopleiding gaat meer en meer belangrijk worden binnen de vereniging. Het hoofddoel is de “doorstroming” van het individu naar het eerste elftal. Duurzaamheid moet van klein naar groot, van U6 naar A-kern een constante worden binnen KFC Turnhout.

DOORSTROMING

Dit woord is de rode draad doorheen de club, we zijn onze spelers verplicht onze opleiding zo goed en zo gedetailleerd als mogelijk te maken zodanig dat spelers doorgroeien naar “de grote jongens”

VERENIGINGSLEVEN

Het is van het grootste belang voor KFC Turnhout dat de spelers zich thuis voelen en met plezier afzakken naar de club, voor trainingen, wedstrijden en activiteiten.

Wij geloven dat dit alles zijn oorsprong vindt in een correcte en eerlijke behandeling van de spelers, gereglementeerd door duidelijke afspraken en regels.

Ook de ouders en familie moeten zich thuis kunnen voelen in de vereniging. Ouders moeten zich betrokken kunnen voelen en een gevoel van vertrouwen kunnen ontwikkelen. Uiteindelijk vertrouwen zij hun kinderen toe aan buitenstaanders die hun kinderen gaan begeleiden en vormen.

Het is dan ook de betrachting van de club en van de Jeugdopleiding om van de totaliteit één grote familie te maken met een waarneembare sociale functie.

PEDAGOGISCHE WAARDEN

Jongeren opleiden en begeleiden binnen hun sportieve ontwikkeling kent ook een pedagogische dimensie. Wij zijn ons zeer bewust van die enorme verantwoordelijkheid, zeker in onze huidige maatschappij waar jongeren het niet altijd even makkelijk hebben om keuzes te maken binnen een waaier van ontspanningsmogelijkheden, helaas vaak zonder enige motorische component van betekenis, dikwijls gericht op een individuele beleving en minder op een collectieve beleving.

Jongeren zoeken verbondenheid. Actief deel uitmaken van een sportclub en opgenomen worden in een team dat samen strijdt naar een overwinning, kan een antwoord bieden. Trainers, begeleiders, ouders en supporters spelen hierin een belangrijke rol. Verbondenheid ontstaat wanneer jongeren hun trainer en begeleider als “een kei in hun vak” ervaren, als de omgeving waarin de jongere zich ontwikkelt een luisterend oor heeft voor hem, als de trainers en begeleiders consequent zijn in hun handelen en als de jongere respect krijgt van zijn begeleiders. Op die manier ontstaat wederzijds respect.

Het jeugdbestuur heeft er in de aanwerving van haar trainers voor gezorgd dat dit pedagogisch concept, het engagement van verbondenheid van haar kant gewaarborgd is. Het is aan de jeugdspelers om zich evengoed aan dit engagement te houden, dat verwachten wij. Op dit vlak willen we een ploeg met standing zijn en duidelijk het verschil maken. In onze engagementsverklaring vinden we afspraken die het pedagogisch concept zullen ondersteunen.

Doelnet