Wegenwerken t.h.v. Leemshoeve 

Aanleg veilige oversteek t.h.v. Leemshoeve op Steenweg op Merksplas; start begin maart 2021.

Ww2

Geachte,

 

In het voorjaar van 2021 legt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een veilige fietsoversteek aan op de Steenweg op Merksplas (N124) ter hoogte van Leemshoeve. Zo kunnen fietsers en voetgangers straks stapsgewijs oversteken van en naar het sportpark.

Via deze brief wilt AWV u graag informeren over de werken en de tijdelijke hinder tijdens de uitvoering ervan.

Beurtelings verkeer langs de werfzone

De werken op de Steenweg op Merksplas duren ongeveer 8 weken en worden gefaseerd uitgevoerd vanaf maart 2021.

Er zal telkens één rijstrook worden ingenomen als werkzone, zodat het doorgaand verkeer beurtelings over één rijstrook kan passeren m.b.v. tijdelijke verkeerslichten. Fietsers kunnen de werken in beide richtingen passeren via het fietspad aan de zijde waar niet wordt gewerkt.

Begin februari voert Fluvius ook al enkele nutswerken uit. Deze voorbereidende nutswerken vinden plaats in de bermen aan de kant van het sportpark en zullen amper hinder veroorzaken voor het verkeer.

 

[bericht van 21-02-2021]

 

Lees meer:

Downloads