8 vs 8

ALGEMENE VOETBALVISIE 8 TEGEN 8 VORMEN

Toegepaste (basis)principes binnen 8v8

De jeugd van KFC Turnhout speelt in dubbel ruit met accent op aanvallend voetbal. Deze spelvorm biedt meer mogelijkheden naar technische ontwikkeling toe. Een dubbele ruit geeft meer mogelijkheden naar ruimte voetbal en minder gevechtsvoetbal.

 • keeper is de 1ste veldspeler, hij/zij zal zoveel mogelijk met de voeten spelen bij spelhervattingen en spelsituaties.
 • vasthouden van eigen speelwijze in een dubbele ruit ongeacht het resultaat.
 • positiespel, onderlinge afstanden en het spelen met ruimte wordt belangrijk.
 • initiatief durven nemen, tonen van lef.
 • spelen met kantwissels: openen op de kant en via een centrale speler ruimte en mogelijkheden zoeken aan de andere kant.
 • balvastheid van aanvallende spelers wordt belangrijker.
 • Creativiteit op alle posities blijft een must.

Taakomschrijving per positie bij Balbezit

Positie Keeper:

 • uit uw doel spelen, durf mee te voetballen, fungeer als “libero”.
 • voortzetting van het spel door midden van uitrollen, werpen, passen.
 • coaching medespelers.

Positie Centrale verdediger:

 • positie kiezen tussen linker en rechter flankverdediger.
 • geen ballen blind weg trappen, steeds voetballende oplossingen vinden via een actie of via goede passing naar medespelers.
 • wanneer er ruimte is, zelf met de bal naar voren dribbelen/drijven.
 • aanvallend meedoen.
 • doelpoging, indien gelegenheid zich voordoet.

Positie linker en/of rechter flankverdediger:

 • positie kiezen, maak de ruimte groot.
 • aanspelen van medespelers.
 • wanneer er ruimte is, zelf met de bal naar voren dribbelen/drijven.
 • aanvallend meedoen.

Positie Centrale middenvelder:

 • aanspeelbaar maken voor balbezitter.
 • spel verleggen en zorgen voor snelle omschakeling naar voor toe.
 • aanspelen van de aanvallers of verdedigers die meedoen in de aanval.
 • wanneer er ruimte is, zelf met de bal naar voren dribbelen/drijven.
 • aanvallend meedoen.
 • doelpoging, indien gelegenheid zich voordoet.

Positie linker en/of rechter flankaanvallers:

 • positie kiezen ten opzichte van verdedigers, veld lang maken.
 • met de bal zo snel mogelijk richting doel: alleen(actie) of aanspelen van medespeler die vrije baan heeft richting doel.
 • aanspeelbaar zijn voor doel om zelf te kunnen scoren.
 • verzilveren van doelpogingen.

Positie diepe spits:

 • zo diep mogelijk positie kiezen (toch nog aanspeelbaar kunnen zijn).
 • verzilveren van doelpogingen door individuele actie of samenspel
 • doelgericht zijn (kansen kunnen afmaken).
 • vrijlopen om pas te ontvangen, weglopen van verdediger.

Taakomschrijving per positie bij Balverlies

Een goede onderlinge coaching van alle spelers bij balverlies is essentieel (2m maakt veel verschil)

Positie Keeper:

 • doelpunten voorkomen.
 • positie kiezen ten opzicht van bal, tegenstander, medespelers.

Positie Centrale verdediger:

 • veld klein maken.
 • bal veroveren en inleveren.
 • helpen bij rugdekking (veld klein maken).
 • flankverdedigers aansturen en coachen.

Positie linker en/of rechter flankverdediger:

 • dekken van aanvallers van de tegenpartij.
 • bal veroveren en inleveren en/of actie maken.
 • helpen bij rugdekking (veld klein maken).

Positie Centrale middenvelder:

 • rugdekking bij balverlies
 • coaching medespelers
 • bal veroveren en verdelen (veld klein maken)

Positie linker en/of rechter flankaanvallers:

 • tegenstander moeilijk maken in opbouw.
 • bal veroveren en actie maken (dicht bij doel).
 • helpen bij rugdekking (veld klein maken).

Positie diepe spits:

 • dekken van centrale verdediger van de tegenpartij/voorkomen van dieptepass.
 • bal veroveren en actie maken (dicht bij doel).
 • helpen bij rugdekking (veld klein maken).

Morfologische en psycho-motorische eigenschappen

Ontwikkelingsfase 3: Collectief spel “2de graaf” bij 8 tegen 8 vormen

De spelers krijgen de bewustwording van fysieke verschijning en ontwikkeling. Tevens worden ze geconfronteerd met fysieke contacten.

Motorisch zijn er grotere verschillen tussen de motorische vaardigheden bij jongens en meisjes.

Kinderen tussen 7 en 13 jaar zitten in de “GOUDEN LEEFTIJD”, de ideale leeftijd om lichaams- en balbeheersing te ontwikkelen.

Psycho-sociale eigenschappen

De kinderen ontwikkelen een zelfbeeld de-identificatie (onderscheidend van anderen), dit is belangrijk voor vorming van een positief zelfbeeld. De relatie met leeftijdgenoten wordt belangrijker dan die met ouders; hechting en aansluiting zijn belangrijk. Het gevoel van autonomie en eigen verantwoordelijkheid.

Op sociaal vlak ontdekken kinderen wie ze zijn, ze profileren zich. Ze leren omgaan met conflicten.

Moreel leren ze het onderscheid te maken tussen goed en kwaad.

 

Variant

KFC Turnhout laat een variante opstelling toe maar de dubbele ruit zal primeren boven de variante oplossing met 2 verdedigers.

8vs8