5 vs 5

ALGEMENE VOETBALVISIE 5 TEGEN 5 VORMEN

Toegepaste (basis)principes binnen 5v5

De jeugd van KFC Turnhout speelt in een ruit met accent op aanvallend voetbal waar acties centraal staan:

 • de doelman wordt aanzien als veldspeler
 • de doelman trapt nooit de bal uit zijn handen, steeds opbouwen van achteruit
 • balbezit
 • aanvallen en scoren
 • mikken/ schieten
 • individueel balbezit houden
 • samen balbezit houden
 • balbezit tegenpartij
 • storen
 • bal veroveren/ bal afpakken
 • doelpunten voorkomen/ eigen doel verdedigen 

Taakomschrijving per positie bij balbezit

Positie keeper:

 • aanspeelbaar maken

 • meevoetballen, gebruik niet alleen de handen

 • ook eens op andere positie in het veld staan

Positie staart:

 • maak u aanspeelbaar als de keeper de bal heeft

 • eerst diep spelen daarna pas breed

 • inschuiven wanneer er ruimte is (positie laten overnemen)

 • wisselen van positie (doorschuiven)

Positie linker en/of rechter vleugel:

 • opengedraaid staan met de rug naar de zijlijn

 • zorg dat je spits/piloot de bal kan terugspelen, zodat je kunt dribbelen, kaatsen, één-twee doen.

 • als men op andere flank een voorzet trapt probeer dan positie voor doel te kiezen

 • maak u aanspeelbaar als de keeper de bal heeft

 • je kan in de voet of in de ruimte worden aangespeeld (actie maken)

 • wisselen van positie (doorschuiven)

Positie piloot / spits:

 • diep blijven, ruimte maken voor medespelers

 • bal vragen in de voet(afhaken), of in de ruimte

 • bal aannemen, dribbelen, kaatsen of bal bijhouden

 • aanspeelbaar maken voor doel en als keeper bal heeft, scoringskansen benutten

 • ‘ruimte’ flankspelers openlaten

 • actie maken (durven!)

taakomschrijving per positie bij Balverlies

Positie keeper:

 • Positie in doel
 • Ballen pakken

Positie staart:

 • Bal mee afpakken en terug acties maken
 • Niet op doel laten trappen

Linker en/of rechter vleugel:

 • Veldje kleiner maken
 • Bal mee afpakken en terug acties maken

Piloot/spits:

 • Staat niet te wachten
 • Probeert mee de bal te heroveren en denkt terug aanvallend

Morfologische en psycho-motorische eigenschappen

Ontwikkelingsfase 1: Collectief spel “dichtbij” bij 5 tegen 5 vormen

Fysiek groeit het kind uit, deze groeispurt van vooral de ledematen kost kinderen veel energie, kind legt een relatie tussen fysieke groei, tanden wisselen en cognitieve ontwikkeling.

Motorische bewegingspatronen worden verder voltooid en verfijnd; betere vingerbeheersing (tekenen en schrijven) behendigheidsspelletjes zijn favoriet; kind krijgt meer controle over eigen lichaam en spieren.

Kinderen tussen 7 en 13 jaar zitten in de “GOUDEN LEEFTIJD”, de ideale leeftijd om lichaams- en balbeheersing te ontwikkelen.

Psycho-sociale eigenschappen

Emotioneel zijn deze kinderen in ontwikkeling alsof de wereld open gaat. Kinderen verkennen de grenzen van hun eigen vertrouwde wereld, de indrukken die ze ontvangen van televisie en andere social media worden aanzien als werkelijkheid.

Ze ontwikkelen een zelfbeeld: vertrouwen in jezelf en in de ander. ontdekken van eigen ‘ik’ en vermogen naar zichzelf te kijken, hun Inlevingsvermogen groeit.

Sociaal is het kind vooral op zoek naar het hoe en waarom van de dingen. Leeftijd van 6 tem 9 is een periode van algemene stabiliteit.

Moreel leert het kind door imitatie; omgevingsfactoren zijn belangrijk. Kind krijgt oog voor algemene gedragscodes.

5vs5