11 vs 11

ALGEMENE VOETBALVISIE 11 TEGEN 11 VORMEN

Toegepaste (basis)principes binnen 11v11

De basisprincipes voor 11vs11 ploegen is voor onze vereniging een evidentie, deze moet steeds gelijk gesteld worden de veldbezetting van ons eerste elftal

 • Totaal voetbal, zowel voetbal vanuit B+ als B-.
 • Zone voetbal, voetbal vanuit uw ruimte.
 • Veldbezetting zal steeds hetzelfde zijn: 1 – 4 – 3 – 3, waar de variëteit zal liggen op het middenveld waar we kunnen spelen met een driehoek met de punt achteruit (voorkeur) of vooruit.
 • Afhankelijk tegen tegenstander spelen we hoge, midden of lage pressing
 • De elementen van basistechniek en –tactiek moeten gekend zijn vanuit de onderbouw opleiding.

HET SPELSYSTEEM

Verdedigend (enkele punten):

1. Het zonevoetbal is per definitie geen exacte wetenschap. Zo herken je bij elke verschillende uitvoering een stuk invloed van de coach.
De wijze van verdedigen op diverse spelfasen door het individu MOET wel herkenbaar zijn door de overige teamspelers, daar zij steeds als collectief moeten reageren op deze individuele actie. De manier van spelen vraagt dus een alerte coaching.

2. Essentieel is dat op elk moment de posities van alle spelers worden bepaald door de bal en niet rechtstreeks door de tegenstrever. IEDEREEN moet meedenken.

3. Uitgangspunt is dat er druk gezet wordt aan de kant van de bal. In principe wordt de speler in balbezit als het ware door twee of zelfs drie spelers ingesloten.

4. Het middenveld leunt bij balverlies dicht bij de verdedigers aan. De loopafstanden bij balverlies zijn miniem.

5. Ook de doelman speelt een belangrijke rol. Hij is verantwoordelijk voor het opvangen van de dieptepas van de tegenstrever. Zowel verdedigend als bij de opbouw moet hij voortdurend coachen.

6. De basisidee is dat elke speler een zone afdekt in functie van zijn positie in het elftal en de positie van de tegenstrever in balbezit. Het is essentieel dat de centrale as nooit wordt vrijgelaten.

7. De verdediger MOET STEEDS in de mogelijkheid zijn om een pas te intercepteren en terzelfdertijd de directe weg naar het doel af te schermen.

8. Indien de verdediger tegen een overtal komen te staan bij een eventuele voorzet dan moet de gevaarlijkste speler eerst gedekt worden.

9. De vleugelverdediger is verantwoordelijk voor de flankaanvaller in zijn zone. De andere vleugelverdediger knijpt zelf tot ter hoogte van de 2de paal.

10. De 4 verdedigers in lijn schuiven (zijwaarts), kantelen (zijwaarts, voorwaarts) en stapelen (doordekken). Doch blijven er steeds minimum drie verdedigers op lijn, die de centrale as afdekken. In principe komen er nooit of bijna nooit verdedigers uit de lijn, waardoor ze zouden openen en ruimte weggeven. Komt de centrale verdediger er toch uit, dan sluiten de beide flankverdedigers de centrale as.

11. Indien de vleugelverdediger wordt geconfronteerd met een overtalsituatie, blijft hij afwachtend druk zetten op de balbezitter.

Aanvallend (enkele punten):

1. Om te kunnen aanvallen moet je controle hebben over het middenveld. Wie het middenveld onder controle heeft is ‘baas op het veld’.

2. Bij balbezit zijn de afspraken minder verregaand. De opbouw moet gebeuren over de vleugelverdediger, die onmiddellijk breed positie kan kiezen. De verdediger loopt breed uit in een boog en is dus steeds aanspeelbaar.

3. Een basisregel bij de opbouw van het spel is dat er steeds moet gespeeld worden met passings die in een hoek ingespeeld worden ten opzichte van de medespelers.
Op de eigen helft zoeken we naar een aanspeelmogelijkheid in de centrale as om vervolgens de flanken van de tegenstrever te benutten (diepte in het spel).
Indien men de bal rechtlijnig speelt is deze:

 • voorspelbaar en gemakkelijk te onderscheppen.

 • komt er geen diepte in het spel (zelfde plaats – zelfde zone).

 • moet de medespeler dergelijke pas meestal aannemen met de rug naar de tegenstrever.

4. Uiteraard zijn er spelsituaties waarbij een rechtlijnig pas wel kan:

 • de flankaanvaller de diepte insturen met een pas langs de zijlijn.

 • wanneer de afhakende speler een kaatsbal kan geven naar de bijkomende 3de man.

5. De spelers in de centrale as op het middenveld waken erover dat het spel op het gepaste moment wordt verlegd door de tegenovergestelde flank aan te spelen.

6. Als je met flankaanvallers speelt, zie je vaak de fout dat de centrumspits op gelijke hoogte staat van de flankaanvallers. Soms trachten we de ruimte in het centrum vrij te houden, waar de andere spelers kunnen induiken.

Algemeen:

Principieel zal de positie van de speler gestuurd worden door de medespeler die zich onmiddellijk achter hem bevindt. Deze heeft namelijk het spel voor zich en kan schuiven, laten stapelen of zakken naargelang de situatie.

Een minimum van coaching kan voldoende zijn om foute positiekeuze aan te geven en te corrigeren. Herinnering... één meter meer naar links … of één meter meer naar rechts... kan een wereld van verschil maken

Toegepast(e) opleidingsspelsyste(e)m(en): veldbezetting

ALLE elftallen van KFC Turnhout van U14 tot en met eerste elftal (11 vs 11 ploegen) spelen volgens de vooropgestelde voetbalprincipes zoals beschreven in “3.1.4 opleidingsspelsysteem en –concept binnen 11v11”.

Dit houdt in dat alle 11vs11 ploegen de veldbezetting “1 – 4 – 3 – 3” spelen. Het zonevoetbal moet ingebakken geraken in onze visie, duidelijkheid in alle gelederen van onze club. De voorkeur gaat uit naar één defensieve middenvelder met voetballende / opbouwende kwaliteiten, met 2 aanvallende creatieve middenvelders + creativiteit op de flanken.

Geen enkele KFCT trainer mag hier van afwijken en op eigen initiatief overstappen op:

 • “1 – 4 – 4 – 2” of.

 • “1 – 3 – 5 – 2” of.

 • Gevechtsvoetbal of.

 • spelen met een libero of andere voetbalvormen waar we niet achter staan.

De variëteit van deze veldbezetting kan worden opgelost via allerhande kleine aanpassingen:

 

 • Spelen met 2 defensieve middenvelders.

 • Laag verdedigen tegen snelle spitsen.

 • Knijpende flankaanvallers.

Afstemming spelconcept en speelstijl op voetbalvisie van het eerste elftal

 

Het moderne voetbal is een totaalvoetbal waar zone-voetbal sterk aanwezig is, vandaar dat alle jeugdspelers zeer snel worden geconfronteerd met zone-voetbal (vanuit jouw ruimte voetballen). Het moderne totaalvoetbal vraagt van alle spelers zowel aanvallende als verdedigende impulsen. Ook vanuit de jeugd zal dit worden gepredikt.
Er zal steeds uitgegaan worden van 1 – 4 – 3 – 3 bezetting met de mogelijkheid naar verschillende nuances en varianten.

Voorbeelden:

 • 3 mans middenveld met de punt naar achter of naar voor

 • Verdedigende middenvelder speelt in een schaduwfunctie op één specifieke tegenstander

 • Onze 4 mans verdediging speelt tegen 3 aanvallers of 2 aanvallers. Dit vraagt een andere aanpak

 • Centraal verdedigingsduo speelt tegen een snelle spits of een targetman, ook dit vraagt een andere aanpak

 • Spelen onze aanvallers tegen een zone verdediging, lage of hoge defensie, …

Vanaf het moment dat we met de jeugd 11 tegen 11 gaan voetballen zal de focus richting bovenvermelde zone/totaalvoetbal gaan.

Morfologische en psycho-motorische eigenschappen

Collectief spel “veraf” voor 11 tegen 11 vormen

De Kinderen zitten in hun groeispurt en hormonale veranderingen (lichamelijke veranderingen). Geslachtsrijpheid = puberteit. Er is een sterke beleving van het lichaam; zelfbeeld gekoppeld aan lichaamsbeeld; onzeker; het kind heeft constant bevestiging nodig van eigen lichaam.

Er zijn grote verschillen tussen motorische vaardigheden bij jongen en meisjes, er zijn grote verschillen in fysieke kracht.

Psycho-sociale eigenschappen

Sociaal moet de speler conformeren aan leeftijdgenoten; afhankelijk van normen en oordeel van

de groep. Ontwikkelen van sociale vaardigheden. Rol als groepslid tijdelijk belangrijker dan ontwikkeling van eigen normenpatroon (kleding/muziek).

De speler moet constant eigen moraal en wensen toetsen aan groepsmoraal. Zelfstandig onderscheid leren maken tussen goed en kwaad; gevoel voor rechtvaardigheid wordt sterker.

 

VARIANT

KFC Turnhout laat een variante opstelling toe maar de aanvallende driehoek primeert boven alle andere bezettingen.

11vs11