Algemeen

ALGEMENE VOETBALVISIE VAN DE CLUB

speelstijl: huisstijl / cultuur

 • Het resultaat van een wedstrijd is niet heilig. KFC Turnhout ploegen zullen steeds spelen om te winnen maar niet ten koste van alles. Winst is geen doel op zich !
  Winst moet worden nagestreefd maar wel volgens de voetbalfilosofie en ethiek zoals KFC Turnhout deze bepaalt.

 • De basiselementen zullen duidelijk worden uitgetekend:

  • Voetballen om te winnen (maar geen resultaatvoetbal)

  • Voetballen in de vooropgestelde veldbezetting

  • U6 spelen een 2 tegen 2 vorm (2 veldspelers en niet één doelman en één veldspeler)

  • U7 spelen een 3 tegen 3 vorm, in een driekhoek-vorm.

  • U8 tem U9: ruit met 4 veldspelers en 1 keeper, deze laatste fungeert tevens als 5de veldspeler in balbezit. Geen keepers die stijf op de doellijn staan te wachten op een aanval van de tegenpartij. De keeper maakt meer en meer deel uit van het team.

  • (Pre)miniemen: spelen 8 tegen 8, zone-voetbal

  • Vanaf knapen: spelen we 11 tegen 11, zone-voetbal

  • KFC Turnhout-ploegen moeten “lef”, “durf”, “fierheid”, “flair”, “overtuiging”, “kunde” en “plezier” tonen

  • KFC Turnhout ploegen moeten groot zijn in zowel winst als verlies

  • Respect voor tegenstander, scheidsrechter, derden, accommodatie, materiaal

 • Globaal leren we de basistechnieken aan. De mentale begeleiding organiseren we via een doordachte karakter- en persoonlijkheidsvorming, wedstrijdtrainingen en spelvormen en het aanleren van de beginselen van zone-voetbal. Deze principes zijn terug te vinden in onze jeugdplannen.

  De opleiding gaat boven het rendement; we laten het rendement niet ten gronde gaan aan prestatiezucht. Het behalen van de eindtermen is bijgevolg belangrijker dan het wedstrijdresultaat. De coaching tijdens onze wedstrijden is daarom gebaseerd op het behalen van de leerdoelen en de eindtermen. KFC Turnhout probeert te winnen uitgaande van positieve voetbalideeën en individuele mogelijkheden, niet uitgaande van het pure resultaat.

  In principe speelt iedere speler in zijn eigen leeftijdscategorie. Uitzonderingen bevestigen soms de regel. Voorwaarde is wel dat de psychische en biologische eigenschappen van de speler dit toelaten.

  Het belangrijkste is dat iedereen een optimale ontwikkelingskans moet krijgen. Dit verhoogt de spelvreugde en versnelt het bijleren. Een speler ontwikkelt zich sterk op jonge leeftijd. We geven hem dan ook speelmogelijkheden op verschillende plaatsen in de ploeg.

  De trainers van KFC Turnhout moeten het eigen belang ondergeschikt maken aan het clubbelang en nog eerder aan het individu. De trainingen dienen elk afzonderlijk goed voorbereid te worden, uitgaande van de wedstrijd en de eindtermen, daarbij goed rekening houdend met de leeftijdskenmerken en de algemene trainingsprincipes. Gevarieerde trainingen zijn niet per definitie de beste, herhaling is belangrijk. De grote kunst zit in de eenvoud.

  Op geen enkel moment is RESULTAAT bepalend in de Jeugdopleiding van KFCT.

  Individuele ontwikkeling staat voorop, binnen een groot FUN gehalte in de trainingen. We laten onze jeugdspelers bewust fouten maken om dit in trainingen recht te zetten. We gaan ook uit van het principe dat de jeugdopleider de kinderen fouten laat maken en niet de fout op voorhand meegeeft.

Doelnet
Vrouwenbal
Corner vlag
Kappa bal

spelconcept: speelwijze

 • KFCT speelt steeds aanvallend voetbal ! “Engagement” en “overgave” zijn waarden die telkens de basis vormen, ook op een slechte dag kunnen deze elementen helpen. Naast de basiswaarden zijn voetbalplezier, basistechniek en zone-voetbal de multiplicators.

 • Engagement en overgave

 • Voetbalplezier

 • Basistechniek

 • Zone-voetbal

 • Debutantjes: 2 tegen 2
  KFCT heeft vanaf de start gekozen voor 2 tegen 2 vormen. Onze club is daar ook op voorzien met de nodige afgelijnde veldjes en tevens de nodige doeltjes. Hier is maar één zaak belangrijk: FUN.

 • Onderbouw U7: 3 tegen 3
  De KFCT ploegen spelen in driehoek. Drie veldspelers waarvan één fungeert als doelman.

 • Onderbouw vanaf U8: 5 tegen 5
  De KFCT ploegen spelen in een ruit. Eén meevoetballende doelman, de speler fungeert als doelman maar tevens als 5de veldspeler. Een doelman mag niet constant op de doellijn staan te wachten op een aanval van de tegenpartij.
  Het vijftal zal “SAMEN” aanvallen en verdedigen ! De focus ligt steeds op de individuele actie.

 • Onderbouw: 8 tegen 8
  KFCT ploegen spelen in een dubbel ruit. De klemtoon zal meer en meer gaan naar het passen spel (“passing game”) waar zone-voetbal het basiselement is. Dit alles verrijkt door de individuele acties in de zone van de waarheid

 • Bovenbouw: 11 tegen 11
  KFCT ploegen treden steeds aan in een 1 – 4 – 3 – 3 veldbezetting waar zone-voetbal centraal staat. Volgende elementen moeten stelselmatig aan bod komen bij de hogere leeftijdsgroepen

 • Vasthouden van eigen speelwijze

 • Initiatief durven nemen

 • Vanuit een organisatie/positiespel kunnen en durven voetballen

 • Tegenstander kunnen domineren onder vorm van 3 pressingsmethodes (lage pressing of midden pressing of hoge pressing)

 • Kantelen

 • Standaard situaties of stilstaande fase, spelhervattingen

 • Etc.

Schematische samenvatting van de KFC Turnhout veldbezetting voor de onderbouw ploegen

Ob

SCHEMATISCHE SAMENVATTING VAN DE KFC TURNHOUT VELDBEZETTING VOOR DE middenBOUW PLOEGEN

Mb

SCHEMATISCHE SAMENVATTING VAN DE KFC TURNHOUT VELDBEZETTING VOOR DE bovenBOUW PLOEGEN

Bb