Mentale training

Mentale screening (lifestyle): spychologische profielbepaling

Profielbepaling van het voetbaltype: zie action type

In de postformatie (vanaf U16) laten we spelers doorontwikkelen d.w.z ook op mentaal vlak. We 

werken met het action type (zie hieronder) model te weten welk mentaal profiel de speler heeft:

  •  Bewakers (SJ)
  • Vaklui (SP)
  • Idealisten (NL)
  • Rationalisten (NT)

 

Mentale vaardigheden v/d speler:

Door een score te geven over onderstaande mentale vaardigheden door de speler en de mental 

coach kunnen we het spelersprofiel verder bepalen.

F   => Concentratie(FOCUS): Focussen op je taak niet laten afleiden door externe factore, of door interne factoren.

C   => Zelfvertrouwen (CONFIDENCE): Het tonen van geloof in eigen kunnen, het lef om door interne factoren moeilijke situaties aan te pakken en het plezier dat men heeft in het voetballen. 

W  => Winnaarsmentaliteit (WINNER’S ATTITUDE): De nodige inspanningen leveren en de 

E   => Emotiemanagement (EMOTION MANAGEMENT): Emoties aanwenden op een positieve 

S =>  Zelfontwikkeling (SELF-DEVELOPMENT): Inzicht tonen in eigen sterktes en valkuilen. De 

C => Communicatie/Impact (COMMUNICATION): duidelijk en constructief communiceren, discipline aan de dag te leggen om uitdagende doelen te realiseren. De wil om te winnen, de motivatie om te slagen, doorbijten na tegenslag.

 

Motivatieprofiel:

Beschrijving van de motivatie van de speler. Is hij vooral gericht om competitie en winnen, op prestatie (ego-gerichte motivatie) of eerder op het verbeteren van zijn vaardigheden als voetballer (Taakgericht motivatie). Druk uw score uit in: laag – gemiddeld – hoog.

 

Coachprofiel:

De belangrijkste aandachtspunten voor het coachen van deze speler in de ogen van trainer/mental coach.

Voor het profielbepaling van de KFC Turnhout speler werken we als volgt:

  1. Standaardformulier voor het spelersprofiel van de speler op basis van

           a) Mentale vaardigheden

           b) Voetbaltype (Action model)

           c) Motivatieprofiel

           d) Coachprofiel

2. Feedback geven 2x per seizoen om individueel te bespreken
          e) Formeel evalueren is belangrijk om progressie te meten
           f )Informele momenten: ‘5 talks (STA-AR) (zie hieronder)

Het 5’ gesprek met een speler

Hoe kan ik in een gesprek van 5’ feedback geven aan een speler, en hem op een motiverende 

manier aanzetten tot ander & beter gedrag?

 

Gebruik de structuur hieronder om je gesprek voor te bereiden en te evalueren.

1. Voorbereiding

Bepaal duidelijk wat je wil bereiken met het gesprek. Wil je de speler iets duidelijk maken, iets vertellen wat hij niet weet, of wil je een bepaald gedrag dat je hebt gezien op het terrein gaan veranderen? Denk even na wanneer je tevreden zult zijn met de afloop van het gesprek.Waarschijnlijk wanneer de speler aangeeft akkoord te gaan met uw inzicht en zegt gemotiveerd te zijn om het gevraagde gedrag te proberen.

2. Gesprek

Introductie: geef aan waarom je met de speler wil spreken, geef aan dat je 5’ wil gebruiken om wat gebeurd is beter te begrijpen en om duidelijke afspraken te maken naar de toekomst.

Boodschap: maak gebruik van de volgende structuur om je boodschap te brengen: STAR-AR

S wat was de context, de situatie (die fase in de wedstrijd, die oefening tijdens de training,..) 

T wat was de taak van de speler, de opdracht die hij in zijn positie had gekregen,.. 

A wat was de actie die hij heeft gesteld, het gedrag dat je hebt gezien (principe van de camera: probeer zoals een camera te beschrijven wat je hebt gezien, objectief (principe van de camera: probeer zoals een camera te beschrijven wat je hebt gezien, objectief, dus zonder te veralgemenen of te persoonlijk te worden)

R resultaat Wat was het resultaat van die actie, de impact op de wedstrijd, op een medespeler, op de scheids, op jezelf,..

A alternatief; wat verwacht je nu van de speler, welk gedrag zou je willen dat hij stelt 

R alternatief resultaat; wat zal het resultaat zijn van dat andere gedrag op de wedstrijd, op de groep ...

 

Besluit: sluit een akkoord met de speler; laat hem zeggen wat hij zal veranderen (concreet) en vraag hem ook hoe jij als coach hem daarbij kan helpen (“wat verwacht je daarbij van mij als coach?”)

3. Opvolging

Achteraf is het natuurlijk belangrijk om de wijzigingen in het gedrag van de speler te bekijken en feedback te geven over de vorderingen. Let daarbij op dat u vooral over de geleverde inspanning feedback geeft en niet alleen over het resultaat. Zo verhoogt u de motivatie van de speler.

 

Brains

Maandag 2 maart 2015 organiseerde (K)FC Turnhout een clinic: "Aandachtspunten in trainer-

jeugdvoetballer relatie". Met Jan Dierens haalden we de absolute top van de sportpsychologen 

naar Turnhout! Onderaan kan je de PDF vinden van zijn uiteenzetting.

Downloads