Respect

Doelstelling

KFC Turnhout hecht veel aandacht aan normen en waarden. De borden zijn geen zekerheid voor leuke en aangename voetbalmomenten maar laten we met z’n allen instaan voor:

 • Respect voor de ander
 • Geweldloosheid
 • Aanspreekbaarheid op gedrag bij wat toelaatbaar is en wat niet

 

Wat wordt verstaan onder normen en waarden?
Normen zijn vastgelegde regels, opgenomen in een reglement zoals onze statuten en richtlijnen van de KBVB. Waarden zijn die uitgangspunten die alle leden van onze vereniging belangrijk vinden en ons samen verbinden. Aan normen moeten wij ons houden en onze waarden moeten wij actief uitdragen. 

De uitgangspunten van de code “Respect en Voetbal" zijn erop gericht om uitspattingen te voorkomen, maar ook indien deze voorkomen, consequent hiertegen op te treden. 
Het instellen van deze code heeft als hiernaast als doel om duidelijkheid te bieden aan alle leden en bezoekers van de vereniging.


Gedragsregels op de accommodatie

Er zijn gedragsregels opgesteld waaraan de leden en gasten/bezoekers zich dienen te houden en waarop zij kunnen worden aangesproken. 
Indien leden of bezoekers zich schuldig maken aan overtreding(en) van de gedragsregels worden passende sancties genomen.


Bestuurs, commissieleden, trainers, elftalleiders en verzorgers

 • Alle verantwoordelijken worden geacht een vertegenwoordigende functie te vervullen.
 • Zij dienen zich altijd op te stellen als ambassadeurs en aanspreekpunt te zijn voor iedereen.
 • Van verantwoordelijken wordt verwacht dat ook zij een voorbeeldfunctie hebben voor de eigen spelers en daarvoor hun verantwoordelijkheid te nemen.
 • verantwoordelijken stellen het belang van de vereniging voorop en dragen dit uit in woord en daad.
 • verantwoordelijken zien er op toe dat er zuinig wordt omgegaan met de materialen en eigendommen van de vereniging.


Bezoekers

 • Voor alle bezoekers geldt dat zij zuinig met de materialen en gebouwen op het sportpark omgaan.
 • Bij bezoek aan de kantine dient u de aanwijzingen van het barpersoneel te volgen.
 • Bespreek meningsverschillen niet in het openbaar, maar daar waar ze thuis horen.
 • Moedig uw eigen team aan op een sportieve en opbouwende manier.
 • Respecteer de beslissingen van de scheids- en grensrechter.


Leiders, trainers en verzorgers

 • Geef duidelijk leiding en wees correct ten opzichte van spelers.
 • Wees altijd opbouwend in uw kritiek.
 • Zorg ervoor dat u op tijd bent voor de training.
 • Houdt u aan de trainingstijden en de aangewezen velden.
 • Zorg ervoor dat de kleedkamer door u en uw team schoon wordt achtergelaten.
 • Zorg ervoor dat de materialen na de training in goede staat terugkomen bij de materiaalman.
 • Zie er op toe dat in de kleedkamer geen alcohol wordt gebruikt en niet wordt gerookt.
 • Spreek uw spelers maar ook collega’s hierop aan en treedt zo nodig corrigerend op.
 • Respecteer de geldende regels van de club die u bezoekt.
 • Geef geen commentaar op de scheidsrechters.
 • Geef duidelijk aan waar en op welk tijdstip u de spelers verwacht.
 • Geef duidelijk leiding en wees opbouwend in de aanwijzingen naar uw spelers.
 • Regel voor uitwedstrijden, eventueel n overleg met de ouders, het vervoer.
 • Vul het Digitale wedstrijdformulier correct in.
 • Nooit roken langs het veld.
 • Spreek uw spelers op het bovenstaande aan en treed zo nodig corrigerend op.


Spelers

 • Motiveer je medespelers en gedraag je sportief.
 • Volg de aanwijzingen op die je van je trainer krijgt en respecteer deze ook.
 • Stel je waar nodig beschikbaar voor andere elftallen waar dat incidenteel wordt gevraagd.
 • Zorg dat je op tijd bent voor de training.
 • In de Kantine wordt niet gerookt.
 • Ga zuinig om met de trainingsmaterialen.
 • Laat de kleedkamer altijd netjes achter.
 • Zodra je het clubshirt aan hebt gedraag je je als ambassadeur van KFCT.
 • Van spelers wordt verwacht dat zij zuinig omgaan met de materialen en gebouwen.
 • Volg altijd de aanwijzingen op van trainers, afgevaardigden en bestuursleden.
 • Geef geen commentaar op de beslissingen van de scheids- en grensrechter.
 • Wees op tijd voor de wedstrijden. Als je niet aanwezig kunt zijn geef dit dan op tijd door.
 • Bij een uitwedstrijd ga je netjes met de gebouwen en spullen van de tegenstander om.
 • Bij een uitwedstrijd wordt in de kleedkamer niet gerookt.
 • Op onsportief gedrag wordt je aangesproken en door KFCT of de KBVB bestraft. 
 • Spelers van KFCT hebben ten allen tijden respect voor alles en iedereen.


Gedragsregels m.b.t. social media

 • Denk na voor je een bericht op het internet plaatst en wees bewust van het mogelijke bereik. 
 • Realiseer je dat een verwijderd bericht allang verder verspreid kan zijn.
 • Vraag je af of een bericht dat jij grappig bedoelt, ook zo door anderen wordt ervaren.
 • Gebruik social media nooit om anderen te beschadigen.
 • Behandel iedereen, teamgenoten, clubgenoten, maar óók je tegenstanders met respect. 
 • Beledigende, racistische, intimiderende of bedreigende uitingen horen niet bij onze club.