jeugdsecretariaat

Elke dinsdag, woensdag en donderdag avond is het secretariaat open van 19:00h tem 20:30h.

Waar kan u op het secretariaat / Sociale cel voor terecht ?

  • Vragen of opmerkingen ivm het lidmaatschap van uw kind (eren)
  • Vragen rond stages en events door KFCT georganiseerd
  • Klachten of opmerkingen met betrekking tot de club
  • sportongevallenverzekering
  • Opmerkingen en voorstellen ter verbetering van de werking van de club
  • Administratieve behandeling van aanvragen met betrekking tot instanties
  • Inschrijving voor stages en events door de club georganiseerd
  • Aanmelden nieuwe leden

Voor vragen en opmerkingen van persoonlijke aard hebben de mensen van het secretariaat steeds een luisterend oor. 

Deze vragen of opmerkingen zullen ook met de grootste discretie behandeld worden.

Desgevallend kan steeds een afspraak gemaakt worden voor een persoonlijk gesprek .

De mensen van de sociale cel zijn indien aanwezig , steeds aanspreekbaar naast het veld en zij zullen dan indien gewenst de nodige actie ondernemen of verdere afspraken maken.

De teamleden zijn :

 

               jeugdsecretaris

Erik Schepens: organisatie

Erik Schepens