Footpass

Tijdens het kalenderjaar 2018 werd de jeugdwerking van KFC Turnhout volledig doorgelicht door de mensen van doublePASS; dit is een zeer erkend audit-bureau gespecialiseerd in de voetbalsector. De Vlaamse voetbalfederatie (VFV) werkt al geruime tijd samen met FootPASS (of DoublePASS).

Het doel van FootPASS?

 • Het stimuleren, ondersteunen en verbeteren van de jeugdwerking in elke verenigingen en in het algemeen.
 • Het toekennen van een label, dit wordt uitgedrukt in sterren; gaande van 0 tot 4 sterren.
 • Ondersteunen van jeugdverantwoordelijken en -begeleiders structureel en professioneel. Uitgangspunt is een integrale kwaliteitsevaluatie met aandacht voor zowel sporttechnische als management gerelateerde aspecten.

Foot PASS Meetinstrument

Om de jeugdopleiding in een club te evalueren maken we gebruik   van het ‘Professional Academy Support System’ (PASS). Het brengt   de kenmerken en specifieke kwaliteitsvoorwaarden van een   jeugdopleiding objectief en gestructureerd in kaart.

Kfct Certificaat

Typische kenmerken

 • Sportspecifiek - Foot PASS gaat uit van een aantal kritieke succesfactoren die typisch zijn voor sport en voor de jeugdopleiding in een voetbalclub in het bijzonder. De vertaalslag naar het voetbal is gebaseerd op voetbalexpertise uit binnen- en buitenland.

 • Jeugdgericht - de focus ligt op de jeugdopleiding binnen een club. Toch raken we ook verschillende facetten van het globale clubmanagement aan.

 • Wetenschappelijk onderbouwd - het PASS-model is ontwikkeld in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel en werd uitvoerig getoetst aan de wetenschappelijke criteria.

 • Praktijkrelevant - het instrument werd in belangrijke mate samen mét de jeugdverantwoordelijken in de clubs ontwikkeld.

 • Op maat - de checklists worden opgebouwd in functie van de doelstelling en kenmerken van jouw jeugdopleiding.

 • Gebruiksvriendelijk softwarepakket - deelnemende clubs kunnen een eenvoudig computerprogramma downloaden en zo hun gegevens efficiënt verwerken.

 • Multifunctioneel instrument - naast de evaluatie zelf wordt het instrument vaak gebruikt als referentiekader of richtinggevend managementinstrument voor het runnen van een jeugdopleiding.

 • Gestructureerd - het PASS-model kent een duidelijke structuur die in alle werkinstrumenten terugkomt. Van meetinstrument en kwaliteitshandboek tot de cursus TVJO.    

Kwaliteitsdimensies

Het Foot PASS instrument is opgebouwd rond 8 kwaliteitsdimensies. Die geven de kritieke succesfactoren aan die nodig zijn om een jeugdopleiding te runnen. Checklists duiden de minimale en optimale kwaliteitswaarden aan. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van specifieke prestatie-indicatoren voor een relevante evaluatie van de effectiviteit. Alle criteria en indicatoren verschillen naargelang het profiel van de club.

8 kwaliteitsdimensies en effectiviteit

 • Strategie - missie en visie van de club inzake jeugdopleiding, strategische en financiële planning en evaluatie;

 • Organisatie - club- en opleidingsstructuur, verankering van de jeugdopleiding binnen de club, besturing en besluitvorming;

 • Voetbalopleiding – voetbal specifieke opleidingsvisie, opleidingsplan en werkinstrumenten voor de verschillende ontwikkelingsfasen, voorbereiding en evaluatie van trainingen en wedstrijden, training- en speelgelegenheid, samenstelling van opleidingskernen en talentidentificatie;

 • Staf - beschikbaarheid, kwalificaties en ervaring van het managementteam, de trainers en ondersteunende medewerkers;

 • Individuele opvolging - screening en analyse van prestatiegegevens, individuele evaluatie en bijsturing, alsook feedback en functioneringsgesprekken;

 • Ondersteuning en rekrutering - medische, mentale, studie- en sociaal-maatschappelijke begeleiding, sociale kwaliteit, rekrutering en scouting;

 • Communicatie en HRM - interne en externe communicatie, rekrutering van medewerkers, overleg en vorming, evaluatie en feedback;

 • Accommodatie en materieel - kenmerken jeugdcomplex, wedstrijd- en oefenvelden, faciliteiten en kantoren, datamanagementsysteem en materieel;

 • Effectiviteit - peiling naar het resultaat aan de hand van enkele prestatie-indicatoren in functie van het profiel: drop-out, doorstroming, selecties en kwalificaties.

De club heeft een volledig dossier ingediend. Alle hierboven opgesomde punten werden grondig geëvalueerd door de auditors van FootPASS. Clubverantwoordelijken, jeugdverantwoordelijken en jeugdtrainers werden geïnterviewd en tevens werden enkele trainingen bezocht.

Op basis van de resultaten werden er 3 sterren toegekend aan KFC Turnhout, deze sterren zijn 3 seizoenen geldig. Deze sterren laten ons toe om interprovinciaal voetbal te spelen.

STERKE PUNTEN VA KFC TURNHOUT:

 • K.F.C. Turnhout heeft een duidelijke missie en visie waaruit blijkt dat de JO primordiaal is binnen de club. Getuige hiervan is de uitgewerkte strategie inzake doorstroming van eigen opgeleide jeugdspelers naar de A-kern en de vertegenwoordiging van jeugdverantwoordelijken in de hoogste beleidsorganen.
 • Het G-voetbal en het inzetten op de integratie van migrantenjongeren toont aan dat de club belang hecht aan zijn maatschappelijke functie.
 • De organisatiestructuur van de club is duidelijk uitgewerkt.
 • De mooi onderhouden accommodatie biedt gelegenheid tot een kwaliteitsvolle voetbalopleiding.
 • De club werkte verschillende charters uit die richting geven en waar men op kan terugvallen mochten er zich ongeregeldheden voordoen.
 • De aanstelling van twee extra coördinatoren zorgt ervoor dat trainers beter ondersteund worden. Tevens komt de club financieel tussen wanneer trainersopleidingen en bijscholingen volgen.

BELANGRIJKE ACTIEPUNTEN:

 • De voetbal(club)visie (ref.: spelconcept voor het 1ste elftal en de JO) dient verder uitgewerkt te worden.
 • De basisprincipes binnen 11v1, 8v8 en 5v5 (ref.: opbouw, aanval, verdediging en omschakeling) voorzien van gevisualiseerde voorbeelden.
 • Het OP verder uitwerken met zeker de nodige aandacht voor de mentale, sociale en fysieke vorming, alsook toezien op de implementatie.
 • De mogelijkheden van “dotcomsport” ten volle benutten en het gebruik ervan door alle leden verhogen.
 • Inzetten op een intensievere individuele begeleiding van spelers (ref.: videoanalyse, POP/PAP, enz.). De club zette hiervoor reeds een eerste stap door de samenwerking met de Thomas More Hogeschool.

Resultaten van KFC Turnhout

Diagram